Apakah jumlah batu yang digunakan untuk meletakkan rel kereta api besar