Prosedur apa yang diperlukan untuk memperluas lapangan kerikil