Penentuan dan perakitan pembersihan bantalan semak